Lantmännen / Från jord till bord

© Ludvig Ehrenstråhle 2024