Froda / Få utrymme att växa
© Ludvig Ehrenstråhle 2022